Lịch học trong năm

Ngoài các lễ kết thúc học kỳ, lễ nhập học và các lễ khai giảng trọng đại, trường còn tổ chức nhiều sự kiện khác như lớp học để học văn hóa Nhật Bản hoặc các hoạt động ngoài trời để giúp sinh viên giao lưu, tăng cường sự gắn kết với nhau.

Tháng 4

4

Tháng 5

Khoảng một tuần nghỉ (từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm)

Tháng 6

Kỳ thi đại học Nhật Bản cho sinh viên quốc tế (EJU) là bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Nhật và năng lực học thuật của sinh viên nước ngoài muốn nhập học vào các trường đại học Nhật Bản.

Tháng 7

4

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) là bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Nhật của những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật.

25331960 m

Tháng 8

25564556 m

Tháng 9

Tháng 10

4
25331960 m

Tháng 11

Kỳ thi đại học Nhật Bản cho sinh viên quốc tế (EJU) là bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Nhật và năng lực học thuật của sinh viên nước ngoài muốn nhập học vào các trường đại học Nhật Bản.

Tháng 12

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) là bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Nhật của những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật.

25331960 m
1265520 m

Tháng 1

847520 m

Tháng 2

471705 m

Tháng 3

25331960 m
3
25425154 m